Regulamin gry Farmerama

Temat na forum 'Regulaminy' rozpoczęty przez użytkownika DoriSani, 7 września 2015.

Drogi Forumowiczu,

jeśli chcesz brać aktywny udział w rozmowach lub otworzyć własny wątek na tym forum, to musisz przejść na nie z Twojego konta w grze. Jeśli go jeszcze nie masz, to musisz najpierw je założyć. Bardzo cieszymy na Twoje następne odwiedziny na naszym forum. „Przejdź do gry“
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. DoriSani

  DoriSani Community Team Team Farmerama PL

  Regulamin Farmerama
  1. Rejestracja

  Poprzez rejestrację w jednej z naszych gier gracz akceptuje Ogólne Warunki Handlowe, które można znaleźć na stronie internetowej każdej gry, a także inne powiązane z grą zbiory reguł (zasady forum, uzupełniające reguły korzystania z czatu, itd.).

  2. Wykorzystywanie bugów, błędy w grze, eksploity

  Niedozwolone jest wykorzystywanie bugów i/lub błędów w oprogramowaniu. Osoby czerpiące korzyści z tego rodzaju błędów muszą liczyć się z usunięciem uzyskanych w nieprawidłowy sposób korzyści z ich konta w grze. W zależności od okoliczności administratorzy gry mogą również podjąć decyzję o czasowym lub trwałym wykluczeniu konta z gry.

  Informacja o wszelkich odkrytych w grze błędach musi zostać niezwłocznie przekazana do administratorów gry (pomoc techniczna), przy czym najlepszą metodą jest napisanie maila do działu pomocy technicznej i przesłanie go przy użyciu formularza kontaktowego dla danej gry. Bugi, błędy i luki w bezpieczeństwie gry (eksploity), które mogą stać się przyczyną powstania korzyści, mogą być zgłaszane do informacji działu pomocy technicznej wyłącznie przy użyciu formularza kontaktowego.
  Będzie to pomocne dla ochrony Twojego konta.

  3. Zabronione programy pomocnicze i automatyzacje

  Korzystanie z naszych gier jest możliwe wyłącznie przy użyciu konwencjonalnych przeglądarek internetowych w oryginalnej, niezmienionej formie lub zaprojektowanych specjalnie dla danej gry programów klienckich. Korzystanie z nieautoryzowanych programów pomocniczych, botów, skryptów i makro jak również innych aplikacji, używanych w celu zautomatyzowania procesów gry i wpłynięcia na kształt i mechanikę programu klienckiego gry jest bezwzględnie zakazane i może doprowadzić do wykluczenia konta z gry. Dozwolone jest używanie przeglądarek dla urządzeń mobilnych (smartfonów/tabletów) ze wsparciem dla programu Flash jak np. Puffin.

  3.1 Korzystanie z proxy i usług anonimizacji

  Z przyczyn związanych z prowadzeniem kont w grze musimy zapewnić możliwość dopasowania gracza do jego/jej fizycznego miejsca lokalizacji. Jednoznacznie zakazane jest używanie anonimizacji danych (np. poprzez serwery pośredniczące/proxy) lub innych metod, które w świadomy sposób ukrywają miejsce zamieszkania gracza lub miejsce jego/jej pobytu w trakcie dokonywania płatności. W przypadku, jeżeli użytkownik/użytkowniczka nie jest pewien/pewna, czy jest on(a) przyporządkowany(a) do prawidłowego miejsca lokalizacji, wystarczy, jeżeli otworzy on(a) stronę "Płatność" i zobaczy wyświetlaną na tej stronie flagę państwową.

  upload_2016-11-9_11-52-21.png

  Jeżeli np. wyświetlana jest tam flaga Stanów Zjednoczonych, zaś miejscem lokalizacji gracza jest Polska i gracz używa polskiej metody płatności, może skontaktować się on(a) z działem pomocy technicznej i poprosić o zmianę miejsca lokalizacji konta.

  Reguła ta nie dotyczy jednak przeglądarek lub dostawców usług, którzy używają technologii do zdalnego wykonywania programu Flash w niewspierających programu Flash systemach operacyjnych lub serwerów proxy w celu zredukowania ilości transmitowanych danych. (np. Opera, Puffin, Photon itd.)


  4. Czerpanie osobistych korzyści: pushing/multi-acounting

  4.1 Pushing

  Pushing jest bezwzględnie zakazany w niektórych grach Bigpoint. Pojęcie "pushing" oznacza interakcję pomiędzy dwoma lub więcej kontami w grze w celu zapewnienia wszelkiego rodzaju korzyści dla co najmniej jednego z tych kont.

  W FARMERAMIE niedozwolone jest jedynie czerpanie korzyści dla swojego własnego lub innego konta przy używaniu nieautoryzowanych metod/skryptów/oprogramowania.

  Wszelkie dokonywane ręcznie interakcje pomiędzy kontem jednego lub większej ilości graczy nie są traktowane jako pushing i są tym samym dozwolone.

  4.2 Multi-accounting

  "Multi-accounting" oznacza obsługę więcej niż jednego konta w grze przez jednego i tego samego gracza. Forma ta jest dozwolona wyłącznie wtedy, jeżeli administratorzy udzielili na nią jednoznacznego zezwolenia dla danej gry; informacja o przyzwoleniu można znaleźć wtedy w w Regulaminie gry.
  Zgoda na multi-accounting w FARMERAMIE jest udzielana tylko wtedy, jeżeli konta nie zostały utworzone/są używane przy użyciu skryptów lub programów.

  5. Zachowanie się w obrębie społeczności

  5.1 Komunikacja

  Reprezentujemy pogląd, że zachowanie wszystkich uczestników naszych gier oraz powiązanych z nimi kanałów komunikacyjnych (np. fora, systemy przesyłania wiadomości w grze, serwisy społecznościowe, formularze kontaktu z pomocą techniczną) winno być nacechowane respektem oraz należytą formą. Oczekujemy od wszystkich graczy jak i od naszego personelu (moderatorów, administratorów, pomocy technicznej oraz menedżerów d/s społeczności) wymagania i wykazywania nacechowanego respektem zachowania się w obrębie społeczności.

  Dla poszczególnych kanałów komunikacyjnych mogą w określonych okolicznościach obowiązywać specjalne reguły. Oczekujemy od wszystkich członków społeczności znajomości tych reguł i ich przestrzegania: reguły forum (włącznie z netykietą forum i gry) są przedstawione w wyraźny sposób na forum.

  Niedozwolone jest obrażanie, wyzywanie, wysuwanie gróźb, niewłaściwe zachowanie oraz spam w jakiejkolwiek formie. Zabronione jest udostępnianie treści o charakterze pornograficznym, politycznym, rasistowskim lub niezgodnym z prawem jak również linków prowadzących na strony o tego rodzaju treści. Dotyczy to również wszystkich udostępnianych przez firmę Bigpoint GmbH kanałów komunikacji (fora, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, formularze do kontaktu z pomocą techniczną).

  5.2 Groźby w realnym świecie lub szantaż

  Wszelkie formy groźby użycia przemocy w realnym świecie lub przypadki szantażu będą przez nas bezwzględnie ścigane. Jakiekolwiek przypadki groźby użycia przemocy w realnym świecie lub szantażu będą ponadto prowadzić do natychmiastowego wykluczenia z jednej lub wszystkich gier/sfer działania firmy Bigpoint GmbH. Wszystkie treści publikowane z jednoznacznym zamiarem odszukania innych osób i graczy, aby wyrządzić szkodę im lub bliskiej im osobie trzeciej, będą uznawane jako zagrożenie w realnym świecie natychmiast po ich wyartykułowaniu (fora, systemy wiadomości w grze, portale społecznościowe, kontakt z pomocą techniczną).

  W przypadku otrzymania tego typu powiadomień od innych graczy prosimy ich nie kasować, lecz zamiast tego niezwłocznie powiadomić dział pomocy technicznej. Można go osiągnąć po kliknięciu przedstawionego poniżej przycisku:

  upload_2016-11-9_11-53-27.png

  6. Dane i bezpieczeństwo konta

  Użytkownik jest zobowiązany do zachowywania swoich danych dostępu (danych logowania, haseł, itd.) w tajemnicy. Udostępnianie tych informacji innym osobom nie jest dozwolone. Wszelkie nieupublicznione dane dostępu i konta muszą być zachowywane w tajemnicy, aby zapobiec ich bezprawnemu użyciu. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy rozciąga się nie tylko na osoby obce, lecz również np. na znajomych, krewnych i innych graczy. W przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do uzyskania wglądu w dane logowania wyłącznie w celach nadzorowania.

  Gracz jest osobiście odpowiedzialny za używanie i bezpieczeństwo swoich kont w grze. Żaden pracownik firmy Bigpoint lub autoryzowanych przez Bigpoint zespołów forów nie będzie pytał żadnego gracza o jego kompletne dane dostępowe. Bigpoint nie odpowiada za szkody spowodowane niedbalstwem. Dotyczy to dostępu do konta gry, do ewentualnych kont na portalu, które mogą zostać utworzone na stronie http://bigpoint.com, jak też podanego/podanych w koncie w grze adresu/adresów e-mail, na który/które przesyłamy w razie potrzeby dane konta. Dalsze informacje znaleźć można w Ogólnych Warunkach Handlowych (punkt 9.3.2).

  Prosimy ponadto o zwracanie uwagi na dalsze informacje o bezpieczeństwie konta w FAQ forów gry oraz na wyświetlane w grze wskazówki bezpieczeństwa.

  6.1. Sprzedaż konta/przekazanie konta/zamiana kont

  Użytkownik nie jest upoważniony do używania swojego konta w celach komercyjnych jak również do sprzedawania go lub przekazywania osobom trzecim w innych celach. Zabronione jest również przejmowanie konta w grze od osób trzecich (niezależnie od tego, że zostało ono zakupione, wypożyczone lub uzyskane za darmo).

  6.2. Wspólne korzystanie z jednego konta w grze

  Jak podano w punkcie 6, każdy gracz jest zobowiązany do utrzymywania swoich danych (dane logowania, hasła, itd.) w tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa z danego konta nie może korzystać więcej niż jeden gracz. Bigpoint nie jest odpowiedzialny za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z jednego i tego samego konta przez kilku graczy.

  7. Nazwy użytkowników

  Z chwilą zarejestrowania się w jednej z naszych gier gracz zobowiązuje się do wybrania należytej nazwy użytkownika. Niedozwolone jest wybieranie nazw użytkowników o seksistowskim, pornograficznym, politycznym, rasistowskim lub sprzecznym z prawem/nieprzyzwoitym znaczeniu. Niedozwolone jest także wybieranie nazw użytkowników posiadających podobieństwo do nazwisk moderatorów, administratorów, menedżerów społeczności itp.

  8. Odszkodowanie

  Generalnie nie jest przewidziane odszkodowanie za niekorzyści wynikłe dla użytkownika na skutek bugów, błędów programów i/lub problemów z serwerem. Administratorzy/pomoc techniczna danej gry mogą przy tym podejmować indywidualne decyzje na temat ewentualnego odszkodowania/zwrotu. W przypadku, jeżeli użytkownik wykorzystuje bug/błąd programu/lukę w bezpieczeństwie gry (por. punkt 2), dział pomocy technicznej nie przyznaje żadnych odszkodowań za jakiekolwiek wynikłe z tego powodu szkody. W zależności od okoliczności administratorzy gry mogą również zdecydować o zbanowaniu konta.

  9. Wykroczenia przeciwko wyżej wymienionym regułom

  Sankcje za wykroczenia przeciwko regułom mogą sięgać - w zależności od wymiaru wykroczenia oraz uprzednio orzeczonych upomnień - od upomnienia do przejściowego lub trwałego zablokowania konta w grze (skasowania). Administratorzy gry zastrzegają sobie prawo do decydowania o sankcjach w przypadku wykroczeń przeciwko regułom. Właściwym partnerem w kontaktach w tej kwestii jest odpowiedzialny za blokowanie kont administrator lub członek pomocy technicznej.

  10. Ogólne Warunki Handlowe

  Niniejsze reguły stanowią uzupełnienie istniejących Ogólnych Warunków Handlowych i jako takie muszą być przestrzegane tak samo jak te warunki. Obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe są wyświetlane na stronie https://legal.bigpoint.com/PL/terms-and-conditions/pl, a także na startowych stronach naszych gier. W przypadku, jeżeli poszczególne specyficzne sytuacje/przypadki nie są objęte niniejszymi regułami gry, administratorzy gry zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji przy uwzględnieniu Ogólnych Warunków Handlowych.

  11. Zmiany reguł

  Firma Bigpoint GmbH zastrzega sobie prawo do dokonania w każdej chwili zmiany reguł. Nieważność lub niemożliwość zastosowania pojedynczych punktów niniejszego zbioru reguł nie narusza ważności pozostałych reguł jako całości.

  W zależności od wagi przewinienia może dojść też do natychmiastowej, permanentnej blokady konta!

  Edycja: 19.12.2018 Naniesiono poprawki w punktach o pushingu i multikontach.
   
  Ostatnio edytowane przez moderatora: 19 grudnia 2018
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.